Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 63 2012

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 63 2012

Dag Avango (ed.), Per Lagerås (ed.)

Buy 175 SEK

I DETTA NUMMER: Förvandlingen av fyra fabriksområden, Ett kärnkraftverk återuppstår, Gamla posthus med ny funktion, Kyrkan - "en maskin att sitta i", Har säteritaket polskt ursprung?, Vardagens varuflöden i 1600-talets Småland, Debatt om Stalotomternas ursprung