Tätort och glesbygd

Printed book

Out of stock

EPUB

 

Read sample

 

Tätort och glesbygd

Dagny Torbrand (ed.)
Series Ymer

Out of stock

  • Published 1971
  • Type Hardcover
  • 208 pages

Ur innehållet:

SUNE BERGER, Företagsnedläggning- vad händer sedan?

VIGGO HANSEN, Den rurale bys rolle i urbaniseringsprocessen i Danmark

LENNART AMEEN, Om "Nygatan" som stadsgeografiskt element

BJÖRN HOLMER, Vinden i bebyggelselandskapet - exempel från Göteborg

HANS ALDSKOGIUS, "Utflyktsomlandet"

GÖSTA FORSSTRÖM, Gällivare malmberg och bruksrörelsen i Norrbotten 1736-1855

OLOF ERSON, Norrlandsproblemen, fortfarande

VADIM SÖDERSTRÖM, Varför hyggen?