Folk och försörjning

Folk och försörjning

Dagny Torbrand (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1974
  • Type Hardcover
  • 194 pages

Ur innehållet:

ROLF EDBERG, Tag vara på jorden

GEORG BORGSTRÖM, Livsmedelskrisen och geografins nyckelställning

ANDERS RAPP, Mark, vatten och erosion i Tanzania

STAFFAN HELMFRID, Jorden vi lever på - och av

NILS LEWAN, Nordsjöfynden av gas och olja

CARL MANNERFELT, Föränderligt landskap i Toscana

SIXTEN S. R. HARALDSON, 50 miljoner nomader - världens största minoritet

JAN O. J. LUNDGREN, The development of the tourist travel systems - a metropolitan economic hegemony