Expedition Ymer-80

Expedition Ymer-80

Birger Beckman (ed.), Margareta Elg (ed.), Gunnar Hoppe (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1981
  • Type Hardcover
  • 176 pages

Ur innehållet:

BENGT LUNDVALL, Ymer-80 - några erfarenheter och reflexioner

VALTER SCHYTT, YMER-80's landbaserade naturgeografiska forskning

DAVID DYRSSEN, Arktiska oceanens kemi

THOR LARSEN, Isbjørnundersøkelser under Ymer-80