Antropologisk forskning

Antropologisk forskning

Margareta Elg (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1982
  • Type Hardcover
  • 160 pages

Ur innehållet i Ymer 82:

Ulf Hannerz, Tjugo år med svensk socialantropologi: 1960-1980

Anita Jacobson-Widding, Från antropologi till kulturantropologi

Gudrun Dahl, Nomadsamhälle i omvandling

Kajsa Ekholm Friedman, Kaffeodling och emancipation i nordvästra Madagaskar