Om havet

Om havet

Margareta Elg (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1983
  • Type Hardcover
  • 158 pages

Ur innehållet i Ymer 83:

Claes Göran Alvstam, Den internationella sjöfartens geografi

Kurt Boström, Havens uppkomst och förintelse

Hans Ackefors, Havets levande resurser

Bo Johnson Theutenberg, Havets nya rättsordning