Himmel och jord

Himmel och jord

Margareta Elg (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1985
  • Type Hardcover
  • 154 pages

Ur innehållet i Ymer 85:

Dallas D Rhodes och Lisa A Rossbacher, The surface of Mars

Leif Wastenson, De nya satelliterna

Erik Liljas, Vädersatelliter

Jan Stiernstedt, Det svenska rymdprogrammet

Nils-Bertil Svensson, Några meteoritnedslag i Sverige