Regnskog

Regnskog

Margareta Elg (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1989
  • Type Hardcover
  • 158 pages

Ur innehållet i Ymer 89:

Nils-Erik Nilsson, Kan ITTO rädda regnskogen?

Marie Byström, Kartläggning av regnskog med satellitfjärranalys

Olov Hedberg, Regnskogarnas artrikedom

Christer Norström, Historien om negritos på Andamanöarna: från utplåning till "utveckling"

Carl Christiansson, Vittring, erosion och landskapsutveckling i tropiska regnskogsområden