Oceanerna

Oceanerna

Sören Floderus (ed.), Anna-Karin Johansson (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1991
  • Type Hardcover
  • 168 pages

GUSTAF ARRHENIUS

Svenska djuphavsexpeditionen med Albatross - ett retrospektiv

K GÖSTA ERIKSSON

Unga sediment i västra Medelhavet

URBAN WRÅKBERG

Om djuphavets gåtor och ett fiskeri på vetenskaplig grund

ALF NYBERG

Om vattenminskningen och landhöjningen i Sverige