Östeuropas omvandling

Östeuropas omvandling

Tommy Book (ed.), Lars-Erik Åse (ed.)
Series Ymer, 1993

Buy 106 SEK

  • Published 1993
  • Type Hardcover
  • 176 pages
  • Ymer, 1993

Förändringens vindar har svept över det forna östblocket. Omvandlingsprocessen redovisas i årets Ymer av öststatsforskande geografer. Från övergripande studier av natur- och kulturlandskapet fokuseras intresset på bland annat miljöfrågor i Baltikum, jordbrukets omstrukturering i Estland, DDR:s inlemmande i Förbundsrepubliken och de etniska problemen i Rumänien.