Östeuropas omvandling

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Östeuropas omvandling

Tommy Book (ed.), Lars-Erik Åse (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1993
  • Type Hardcover
  • 176 pages

Förändringens vindar har svept över det forna östblocket. Omvandlingsprocessen redovisas i årets Ymer av öststatsforskande geografer. Från övergripande studier av natur- och kulturlandskapet fokuseras intresset på bland annat miljöfrågor i Baltikum, jordbrukets omstrukturering i Estland, DDR:s inlemmande i Förbundsrepubliken och de etniska problemen i Rumänien.