Tibet - världens tredje pol

Tibet - världens tredje pol

Reinhold Castensson (ed.), Jan-Erik Gustafsson (ed.), Håkan Wahlquist (ed.), Lars-Erik Åse (ed.)
Series Ymer

Buy 106 SEK

  • Published 1996
  • Type Hardcover
  • 214 pages

SSAGs årsskrift 1996 handlar om Tibet. I en femtontal artiklar behandlas områdets geografi och antropologi. I slutet av boken ges en fyllig redogörelse för 1995 års svensk-kinesiska expedition, som celebrerade 100-årsminnet av Sven Hedins första Tibet-expedition. Omslaget visar en av många panoramateckningar. Den publicerades i Ymer 1918.