Andrée och Arktis

Andrée och Arktis – Ett hundraårigt perspektiv

Annika Dahlberg (ed.), Thomas Lundén (ed.), Lars-Erik Åse (ed.)
Series Ymer

Buy 165 SEK

  • Published 1998
  • Type Hardcover
  • 170 pages

1998 års Ymer uppmärksammar - något försenat - 100-årsminnet av Samuel August Andrées ballongfärd. I ett antal artiklar behandlas dåtidens och nutidens syn på denna märkliga expedition.

Årsboken innehåller också ett antal artiklar, främst glaciologiska sådana, om svensk Arktis-forskning efter Andrée. En uppsats handlar också om världens nordligaste mänskliga kultur - inughuiterna på nordligaste Grönland.