Södra Afrika

Södra Afrika

Margareta Elg (ed.), Thomas Lundén (ed.)
Series Ymer

Buy 165 SEK

  • Published 1999
  • Type Hardcover
  • 196 pages

Ymer 1999 handlar om en region som har stor aktualitet. Sveriges ambassadör i Pretoria delger oss sina intryck från det nya Sydafrika. Kommer alla i södra Afrika att tala pidginspråk? Vad hände när mammas farbror träffade kung Khama? Hur ser Henning Mankell på kulturyttringarna i Mocambique? Klimat. vatten och mark - vad vet vi och vad gör vi? Innehållet är lika mångskiftande som den region som skildras.