Öster om Östersjön

Öster om Östersjön

Göran Hoppe (ed.)
Series Ymer, 2000

Buy 165 SEK

  • Published 2000
  • Type Hardcover
  • 258 pages
  • Ymer, 2000

2000 års Ymer behandlar temat "Öster om Östersjön" ur flera perspektiv. Det historiska - samhörigheten över vattnet belyses i artiklar om vikingar, svedjefinnar, finlands- och estlandssvenskar. Det samtida - förändringsprocessen i Karelen, Ingermanland och Baltikum efter Sovjet. Det miljömässiga - från sovetiska atomanläggningar till ängsmarker - öster om vattnet.