Antarktanderna

Antarktanderna – Svensk forskning i Otto Nordenskjölds fotspår

Jan Lundqvist (ed.)
Series Ymer

Buy 165 SEK

  • Published 2001
  • Type Hardcover
  • 290 pages

År 2001 är det 100 år sedan Otto Nordenskjöld startade sin famösa expedition till Antarktis. Den fick vittgående följder för svensk forskning, inte endast i Antarktis utan även i Sydamerika. Årets Ymer tillägnas hundraårsminnet av expeditionen genom att skildra insatserna under den och några av dess följdverkningar. Expeditionens dramatiska förlopp och räddning beskrivs på ett för oss nytt sätt, nämligen ur argentinsk synvinkel och med utgångspunkt i den argentinske deltagaren José Sobrals dagbok. För att illustrera hur förutsättningarna för arbete i polartrakterna ändrats sedan den tiden ges även glimtar från nutida svensk geografisk forskning i området, samt några framtidsaspekter.