Bergen i fokus

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bergen i fokus

Lennart Bäck (ed.), Carl Christiansson (ed.)
Series Ymer

Buy 200 SEK

  • Published 2002
  • Type Hardcover
  • 224 pages

Ymer 2002 handlar om olika bergsområden i Europa, Afrika och Sydamerika. Bergen utgör särskilt känsliga miljöer där man kan observera många aktuella problem. Där finns också rikligt med resurser i form av färskt vatten, rekreationsområden, en rik biologisk mångfald etc. FN:s generalförsamling har där för proklamerat åt 2002 som bergsmiljöernas år.