Centralasien

Centralasien – Västturkestan - Nationsbyggande under sovjetekologi och islamideologi

Thomas Lundén (ed.)
Series Ymer

Buy 233 SEK

  • Published 2005
  • Type Hardcover
  • 272 pages

Centralasien är den Eurasiska kontinentens torra, heta och kalla mittpunkt, Västturkestan dess delvis förryskade och sovjetiserade halva. Nu står fem unga stater inför gigantiska problem med förstörd ekologi och en svår omställning från totalitär planekonomi till en osäker marknad under politiska och religiösa påtryckningar. Ymer låter experter, vetenskapare och unga forskare ge varierade aspekter på denna regions natur, samhälle och kultur.