Katastrof!

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Katastrof! – Olyckans geografi och antropologi

Thomas Lundén (ed.)
Series Ymer

Buy 233 SEK

  • Published 2006
  • Type Hardcover
  • 320 pages

Lever vi i katastofernas tidsålder? Eller är de stora händelserna en naturlig del av jordens funktioner, medan mänskligheten är sin egen olyckas skapare?

I årets Ymer deltar naturvetare, samhällsvetare och humanister i en exposé över olyckans ursprung, handhavande och konsekvenser. Vi får exempel i stort och smått, från olika rum i världen, olika kulturer och olika tidsåldrar.