Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 65 2013

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 65 2013

Buy 175 SEK

  • Published 2013
  • Type Paperback
  • 112 pages
  • Swedish

TEMANUMMER: Industriarvet idag.

Artiklar om: RAÄ och industriminnena, Industriarvets utmaningar, Industriarvet i regional antikvarisk praktik, Arktiska framtider och resurser, Kärnkraftverk som kulturarv.

Idé och Debatt: Har luften gått ur?, Ta hand dom tekniska kulturarv, Ta tillvara genom att omvandla.