Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 67 2014

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 67 2014

Buy 225 SEK

I detta nummer: Landskapet som industriminne, Hur urban identitet skapas i bostadsområdet - om normer och värderingar, Öppna planlösningar och moderna lantkök, SAR och Arkitekternas höstsalong 1950, Idé och debatt: Förtätningsstrategier i efterkrigstidens förorter