Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 68 2014

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 68 2014

Buy 225 SEK

  • Published 2014
  • Type Paperback
  • 96 pages
  • Swedish

I DETTA NUMMER: Högadeln bor i staden, Rotemansarkivet som källa till herrarbetarnas liv i Stockholm, Kropp, ting och göranden - om att bo i arbetarkasernernas spiselrum, Den stora Skalan: Volvo Torslandaverken som mål och mening i 1960-talets Sverige