Resurser och politik i Afrika

Resurser och politik i Afrika

Sten Hagberg (ed.), Gabriella Körling (ed.)
Series Ymer, 2014

Buy 233 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789198215007
  • Type Hardcover
  • 210 pages
  • Ymer, 2014
  • Swedish

Vi upplever en ny rush till Afrika där mycket kretsar kring resurser och politik. Och ändå är det fortfarande svepande generaliseringar som dominerar bilden av "det nya Afrika". Årets upplaga av Ymer är istället baserad på långvarig fältforskning. Författarna - antropologer, kultur- och naturgeografer - ger förtätande beskrivningar och insiktsfulla analyser av vanliga människors tillvaro och försörjningsvillkor. Genom lokala perspektiv på globala processer analyseras tillgång till och kontroll över resurser, och maktutövning och politiskt deltagande - och förstås även resursbrist och maktlöshet.