En misslyckad utredning - SOU 2013:66

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

En misslyckad utredning - SOU 2013:66 – Om politiken och tredje statsmakten

Hans-Gunnar Axberger

Buy 153 SEK

  • Published 2015
  • Isbn 9789185333615
  • Type Paperback
  • 132 pages
  • Swedish

Medielandskapet har förändrats mycket sedan 1970, då presstödet kom till. Den senaste mediepolitiska kommittén hade till uppgift att undersöka vilka stödbehov som finns idag. Politikerna ville fortsätta som förut medan ordföranden och experterna ville se förnyelse. Resultatet blev en misslyckad utredning, som lämnade framtidens mediefrågor obesvarade.

I denna bok beskriver ordföranden, Hans-Gunnar Axberger, utredningsarbetet inifrån och sätter in det i ett mediepolitiskt sammanhang, där både sakfrågorna och det politiska spelet analyseras. I det vidare perspektivet diskuteras pressens och public service-företagens konstitutionella roller i en alltmer gränslös medievärld.

Hans-Gunnar Axberger är professor i konstitutionell rätt med yttrandefrihet och medierätt som specialområde. Han har tidigare varit PO och JO.