Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning – En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

Annika Norlund Shaswar

Buy 385 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789188466877
  • Edition 1
  • Type Paperback
  • 387 pages
  • Swedish

Vad har sfi-studerande läst och skrivit tidigare i livet och vad läser

och skriver de i dag? Hur ser sambanden ut mellan vad de läser

och skriver i sina vardagsliv och inom sfi-utbildningen? Vad har de

sfi-studerandes identiteter för betydelse för hur de läser och skriver

och för deras lärande?

Dessa frågor undersöker Annika Norlund Shaswar i denna avhandling

där metoderna är inspirerade av etnografi. Intervjuer och

klassrumsobservationer har utförts med fem sfi-studerande kurder.

Undersökningen har sin teoretiska utgångspunkt i forskningsfältet

New Literacy Studies där läsande och skrivande ses som socialt

och kulturellt grundade praktiker.

Analyserna visar att deltagarnas identiteter är viktiga när de läser

och skriver, både i vardagslivet och i sfi-utbildningen. Om deras

identifikation stämmer överens med de identiteter de erbjuds inom

sfi-utbildningen ökar chansen att de ska delta aktivt och lära sig på

djupet. En central roll har här identiteter knutna till sådant de har

läst och skrivit tidigare i livet.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för språkstudier vid

Umeå universitet.