Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 69 2015

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 69 2015

Buy 225 SEK

  • Published 2015
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

I DETTA NUMMER: Föreställningen om idealbostaden, Giftgrönt och zinkvitt: föreställningar om "bostadsförgiftningarna", Ett skifte i byggeskikken: norske bordtak ca. 1900, Att skriva ett landskap, Boendetrappa, hemkänsla och tandvård: om hemlöshetens implikationer