Birka nu

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Birka nu – Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården

Charlotte Hedenstierna-Jonson (ed.)

Buy 152 SEK

En rik forskningshistoria, men också en ständig aktualitet präglar världsarvet Birka-Hovgården. Med medel från Riksbankens jubileumsfond driver Historiska museet två större projekt kring Birka och i samband med dessa väcktes önskan om ett forum för diskussion för Birkaforskare. I mars 20 I I samlades därför en stor grupp forskare för att presentera och diskutera pågående forskning kring Birka-Hovgården. Dagen var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Historiska museet. Syftet var att få en överblick över hur forskningssituationen ser ut när det gäller Birka och dess många forskningsfrågor vid olika institutioner. Intresset var stort och en imponerande samling talare och intresserade åhörare gjorde dagen till ett smörgåsbord av kunskap. Denna bok är ett försöka att ta tillvara det engagemang som finns kring Birka och presentera vad som är på gång just nu.