Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 2016

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 2016

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER:

Bebyggelsehistorisk historiografi

Göran Lindahl in memoriam

Arkitekturhistoria, vetenskap och pedagogik

Den odisciplinerade praktiken

Inspiratör med tidig blick för industrilandskap

"De mest omistliga inslagen i vårt byggnadsarv"

IDÉ OCH DEBATT:

Den nordiska trästaden och dess förhistoria

Konferensen Den nordiske trebyen i Trondheim 21-22 septeber 2016

SVENSKA DAGBLADET: UNDERSTRECKARE AV GÖRAN LINDAHL

RECENSIONER