Festskrift till Karsten Åström

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Festskrift till Karsten Åström

Karl Dahlstrand (ed.)

Buy 477 SEK

  • Published 2016
  • Isbn 9789154405695
  • Type Hardcover
  • 593 pages

Festskriften tillägnas Karsten Åström med anledning av att han fyller 68 år och därmed avgår från professuren i rättssociologi vid Lunds universitet.