Saga och sed 2013

Saga och sed 2013 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Maj Reinhammar (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2014
  • Type Paperback
  • 174 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Elmevik, Lennart: Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2013. Hälsningsord av preses.

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2013.

Hellspong, Mats: Det Grubbska fideikommisset på Kungsholmen i Stockholm.

Jönsson, Lars-Eric: Akademien granskar ... Etnologi.

Brusila, Johannes: Från materia till moln. Fonogramforskningens många dimensioner.

Johansson, Ella: Simborgarskapet, nationen och traditionen. Simning som samhällsspegel.

Strauch, Dieter: Om lag och rätt på medeltidens Öland. Antwort an Sölve Göransson.

Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Runristningen på Hovgårdsstenen.

Bonow, Madeleine & Svanberg, Ingvar: "Rudor finnas öfverflödigt." Fiskdammar vid svenska prästgårdar på 1600- och 1700-talen.

Gustavsson, Anders: Forskarens roll i forskningsprocessen. En etnologs reflektioner och erfarenheter.