Atterboms boksamling 1804

Atterboms boksamling 1804 – Utgiven med inledning och kommentarer

Mats Rydén
Series Småskrifter, 9

Buy 75 SEK

  • Published 2010
  • Isbn 9789185352821
  • Type Paperback
  • 46 pages
  • Småskrifter, 9
  • Swedish

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, "Katalog uppå Mitt Bibliotek". Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek. Det ges nu ut för första gången, med inledning och kommentarer.

Förteckningen, som upptar 96 titlar och täcker vitt skilda ämnesområden, är av betydande bokhistoriskt intresse. Den ger bl.a. inblickar i lärobokssituationen vid ett svenskt gymnasium omkring 1800 liksom i tidens folkläsning.

Mats Rydén, som är bördig från samma socken, Åsbo i Östergötland, som Atterbom, har varit professor i engelska vid Umeå och Uppsala universitet.