Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 57 - 2001

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 57 - 2001

Series Arv

Buy 116 SEK

  • Published 2001
  • Type Hardcover
  • 201 pages
  • English

Arv utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften innehåller, som undertiteln anger, artiklar som behandlar folkloristiska ämnen samt en omfattande recensionsavdelning. Alla artiklar är författade på engelska.

Innehåll

Hafstein, Valdimar Tr.: Biological Metaphors in Folklore Theory. An Essay in the History of Ideas

Gunnell, Terry: Grýla, Grýlur, "Grøleks" and Skeklers. Medieval Disguise Traditions in the North Atlantic?

Mitchell, Stephen A.: Forging Traditions. Oral and Literary Multiforms of Kämpen Grimborg (ST 7)

Asplund, Camilla: Intertextuality in Nordic Folklore Research

Huuskonen, Marjut: Indigenous Genre Terms As Signposts of Interpretation

Tuomisto, Anja: How Do Meanings of Environment Construct Local Culture?

Svensson, Birgitta: Prison Songs As Counter-Memory