Svenska landsmål och svenskt folkliv 2015

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2015

Maj Reinhammar (ed.)

Buy 195 SEK

  • Published 2016
  • Type Hardcover
  • 148 pages
  • Swedish

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Akselberg, Gunnstein: Korleis vinna innsyn og kunnskap om overgangen frå padling til roing i Norden? Åke Sandströms doktoravhandling i eit vitskapleg sjangerperspektiv.

Lilja, Agneta: "Det synes mig vara en viktig angelägenhet ..." Några reflektioner över en samtidsdokumentation i Lappland sommaren 1945.

Lilja, Agneta: Åsa Nyman 1921-2015.

Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter.

Reinhammar, Maj: För--studier. Mer om rektionen i svenska och norska kasusböjande dialekter.

Cios, Stanislaw, Kuusela, Tommy & Svanberg, Ingvar: 'Sometimesit is Tamed to Bring Home Fish for the Kitchen', Otter Fishing in Northern Europe and Beyond.