Saga och sed 2001

Saga och sed 2001 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Lennart Elmevik (ed.)

Buy 99 SEK

  • Published 2002
  • Type Paperback
  • 186 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Andrœ, Carl Göran: Minnesord den 6 november 2001

Andrœ, Carl Göran: Hur estlandssvenskarna kom till Sverige under andra världskriget

Åneman, Claes: Svensk dialektologi — en översikt

Kjellström, Rolf: Hur dog medlemmarna i Andrées polarexpedition?

Genrup, Kurt: Mat och politik i östra Tyskland

Bringéus, Nils-Arvid: Carl Wilhelm von Sydow och Uppsala

Fjellström, Phebe: Fem nyfunna samebilder från 1851. En kommentar och analys

Dillmann, François-Xavier: Om hrosshvalr i Kormaks saga

Akademien granskar: De kulturhistoriska museerna och forskningen

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2001

Akademiens ledamöter