Saga och sed 2007

Saga och sed 2007 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Mats Hellspong (ed.)

Buy 99 SEK

  • Published 2008
  • Type Paperback
  • 192 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2007

Hallgerd och Étain. En isländsk sagagestalt och en irisk sagogestalt

Huss, Leena: Att forska i hotade språk

Svanberg, Ingvar: På spaning efter svenska valar

Åkesson Lynn: Livscykelritualernas återkomst

Älvdalska – dialekt eller minoritetsspråk

Gräslund, Bo: Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536–537 e.Kr.

Ekdahl, Sven: Två miniatyrmålningar av Gustav Adolf och Maria Eleonora i en samtida stambok