Saga och sed 2011

Saga och sed 2011 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Maj Reinhammar (ed.)

Buy 99 SEK

  • Published 2012
  • Type Paperback
  • 186 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2011.

Häggman, Ann-Mari: En åboländsk balladsångerska och forskningen.

Flygare, Iréne A.: Mellan stjärnedikt, familjegräl och politik. En reflekterande bonde och hans dagbok på 1840- och 1850-talets uppländska landsbygd.

Williams, Anna: Läsning för folket? Agnes von Krusenstjerna och trettiotalets ordstrid.

Nordström, Annika: Allsångshäften i stencil och fotostat – en nygammal historia.

Kaliff, Anders: Goter och goticism – ett europeiskt fenomen.

Jönsson, Lars-Eric: En känsla av ensamhet.

Strauch, Dieter: Gab es ein mittelalterliches Ölandslag?

Fridell, Staffan & Óskarsson, Veturliði: Till tolkningen av Oklundainskriften.

Helander, Hans & Rydén, Mats: Ett brev av skolgossen Per Daniel Atterbom 1799.