Saga och sed 2012

Saga och sed 2012 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Maj Reinhammar (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2013
  • Type Paperback
  • 196 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Elmevik, Lennart: Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2012. Hälsningsord av preses.

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2012.

Svedjedal, Johan: C. J. L. Almqvist och folket.

Ågren, Maria: Grävde Adam fortfarande och spann Eva? Några preliminära resultat om arbetsdelningen mellan könen i det tidigmoderna Sverige.

Andersson, Thorsten: Önamnet Toster.

Elmevik, Lennart: Embla. Ett bidrag till diskussionen om den nordiska urmoderns namn.

Göransson, Sölve: Om lag och rätt på medeltidens Öland.

Hägg, Inga: Om slavisk bosättning i Sydskandinavien och det textilarkeologiska materialet.

Klintberg, Bengt af: Gustaf Ericsson och Tälje tokar.

Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Samernas hundar i äldre tid.

Ternhag, Gunnar: Vad hörde Nils Andersson?

Åhlén, Marit: Marits Petter Andersson. En dalkarl med framtidsvisioner.

Åhlén, Marit: Akademiens hus vid Klostergatan.

Strandberg, Svante: Namn och bygd under 100 år.

Elmevik, Lennart: Bureuspriset 2012.