Saga och sed 1999

Saga och sed 1999 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Lennart Elmevik (ed.)
Series Saga och sed, 1999

Buy 99 SEK

  • Published 2000
  • Type Paperback
  • 176 pages
  • Saga och sed, 1999
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Andrœ, Carl Göran: Minnesord den 6 november 1999

Klintberg, Bengt af: Sägner som modeller för handlande

Edlund, Lars-Erik: Kulturgräns norr. Om kulturella gränser och förändringsprocesser i norra Sverige

Strandberg, Svante: Med Nyköpingsån från källsjön till havet. En räcka sjö- och vattendragsnamn

Nordberg, Bengt: Att studera pågående språkförändringar

Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria. Ett pågående forskningsprojekt

Svedjedal, Johan: Birger Sjöbergs Fridavärld

Lönnqvist, Olov: Vilken väg valde Varin? Läsvägar på Rökstenen.

Elmevik, Lennart: Sockennamnet Villberga och Lindholmsamulettens sawilagaR

Schmidt Wikborg, Emelie: Om fäbodgränser och sörmländska fäbodar

Sekreterarens verksamhetsberättelse