Saga och sed 2002

Saga och sed 2002 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Lennart Elmevik (ed.)

Buy 99 SEK

  • Published 2003
  • Type Paperback
  • 179 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Akademiens högtidssammantäde 6 november 2002. Hälsningsord av preses

Bringéus, Nils-Arvid: Minnesord den 6 november 2002

Ramsten, Märta: Folkets röst. Perspektiv på ljudinspelningar

Winberg, Christer: Innovationsspridning och kulturgränser. »Flodströmlinjen» som exempel

Klein, Barbro: När skillnad gör skillnad. Reflektioner kring museipolitik, tystnader och judisk kultur i Sverige

Bringéus, Nils-Arvid: Jefta och hans dotter. Bilder av ett »hedersmord»

Klintberg, Bengt af: Stunna och tegas. Något om tydor av känselförnimmelser i svensk tradition

Hallberg, Göran: Ernst Wigforss som språkforskare

Strandberg, Svante: Lommatomten i Essunga

Akademien granskar: 1. Den finsk-ugriska forskningen. — 2. Tendenser och vägval i nordisk namnforskning

Etnologins och folkloristikens ställning i Finland

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2002

Akademiens ledamöter