Saga och sed 2005

Saga och sed 2005 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Mats Hellspong (ed.)

Buy 99 SEK

  • Published 2006
  • Type Paperback
  • 124 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2005. Hälsningsord av Preses

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2005

Österberg, Eva: Upptäckten av den osynliga människan — brottsoffer i historiskt perspektiv

Fridell, Staffan: Brindor, göpor och pinnsvin. Svenska dialektala benämningar på vilda däggdjur

Åström, Anna-Maria: Herrgårdarna, hjältarna och kriget. Vittnesbörd från 1808—1809 års krig

Hägg, Inga: Arkeologin och missionstidens religiösa symbolspråk

Lönnqvist, Olov: Ett signerat men föga känt porträtt av Gustav II Adolf

Brink, Stefan: Folke Hedblom som ortnamnsforskare

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2005

Akademiens ledamöter