Saga och sed 2008

Saga och sed 2008 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Mats Hellspong (ed.)

Buy 99 SEK

  • Published 2009
  • Type Paperback
  • 165 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2008

Klintberg, Bengt af: Folkloristen Linné

Ivarsdotter, Anna: "Att åt ett helt folk dana en sångverld". Om Richard Dybeck och musiken

Nilsson, Bertil: Förbjudna kvinnor och barn i medeltida prästgårdar. Celibatskrav och motstånd i Sverige

Dillmann, François-Xavier: Om stävprydnader på vikingatida skepp

Jakobsson, Ármann: Vad är ett troll? Betydelsen av ett isländskt medeltidsbegrepp

Fridell, Staffan: Haj och hå

Bringéus, Nils-Arvid: Carl Wilhelm von Sydow och Tobias Norlind i jämförande perspektiv