Namn och bygd 1999

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Namn och bygd 1999

Buy 95 SEK

  • Published 1999
  • Type Paperback
  • 202 pages

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Hundare och det germanska hundratalet

Berg, Lars Otto: Var låg Gestilren?

Dalberg, Vibeke: John Kousgård Sørensen 6/12 1925 – 10/1 1999

Elmevik, Lennart: Bäsna och Bäsinge

Fridell, Staffan: *Lø

Göransson, Sölve: Öländska by- och godsnamn i ett senmedeltida jordeskiftesbrev. Ortidentifieringar

Holm, Gösta: Ortnamnselementet fornnordiskt -staðir – innebörd och ursprung

Insley, John: Tarleton

Nordisk namnforskning 1998

Sandred, Karl Inge: Det engelska stead och det nordiska stad ’kant, rand’

Widmark, Gun: Normlösa, rättlösa och den lösa jorden. Till tolkningen av ortnamnselementet -lösa

Vikstrand, Per: Ortnamn, centralplatser och det meningsfulla landskapet

Insley, John: A postscript to Ratley

Rostvik, Allan: Nysjön och Gammelberget