Den nya köpingen

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Den nya köpingen – Perspektiv på Nyköpings äldsta historia

Peter Carelli (ed.)

Buy 195 SEK

  • Published 2017
  • Isbn 9789198390100
  • Type Paperback
  • 111 pages
  • Swedish

Boken Den nya köpingen är ett resultat av de storskaliga arkeologiska undersökningar som bedrevs inom kvarteret Åkroken i Nyköping under åren 2010 och 2011. De välbevarade bebyggelselämningarna och de tusentals föremålsfynden som tillvaratogs berättar om liv och livsvillkor för generationer av nyköpingsbor under medeltid och nyare tid. Tack vare rikhaltiga dateringar har bebyggelseutvecklingen kunnat indelas i en detaljerad kronologi. Denna visar att den äldsta reglerade stadsbebyggelsen etablerades på platsen omkring år 1100. Förekomsten av två båthus från 600-talet vittnar dock om att platsen har en betydligt längre bebyggelsehistoria. Den långa kronologiska sekvensen, de manifesta båthusen och den tidigmedeltida stadsbebyggelsens rika materiella kultur förändrar den traditionella synen på Nyköpings äldsta historia. Resultaten väcker även mer allmänna frågor om medeltidens urbanisering och urbanitet. I denna bok samlas några artiklar som redovisar detaljerade materialstudier, utgående från fynd från kvarteret Åkroken, med några artiklar som sätter in Nyköpings äldsta historia i ett vidare urbanhistoriskt sammanhang. Genom nya perspektiv kan stadens äldsta historia betraktas i nytt ljus. Stadens namn, Nyköping, visar symbolladdat att stadsgrundläggningen var en medveten handling, platsen var avsedd att fungera som den nya köpingen.