Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050-1250

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050-1250

Anna Blennow

Buy 247 SEK

  • Published 2017
  • Isbn 9789189176706
  • Type Paperback
  • 367 pages
  • Swedish

Sveriges latinska inskrifter från tidig medeltid, perioden 1050–1250, presenteras i denna bok för första gången samlade i en vetenskaplig edition. 62 inskrifter på gravmonument, dopfuntar och arkitektoniska objekt ger en ny bild av skriftlighet, kultur och religion från en tid då det latinska alfabetet anlände till Sverige tillsammans med kristendomen. Men boken visar också hur en äldre tradition av offentlig skrift, runorna, fortsatte att påverka formler och skriftpraktiker i samband med övergången från resta runristade stenar till liggande gravhällar, och hur runor och latinskt alfabet under lång tid brukades parallellt. De latinska inskrifterna från tidig medeltid återfinns framför allt i Skåne och Västergötland, men förekomster finns också från Halland, Småland, Gotland, Östergötland och Södermanland. Störst koncentration finns i området kring Lund i Skåne och i ett stråk mellan Kinnekulle och Falbygden i Västergötland. Inskrifterna utgör originaltexter från en tid då ytterst få skriftliga källor är bevarade, och de tecknar en helt ny karta över skrift och samhälle under tidig medeltid.

Anna Blennow är lektor och forskare i latin vid Göteborgs universitet.