Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 73 2017

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 73 2017

Anders Wästfelt (ed.)

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER:

Namnet Stockholm i ny belysning

Familjejordbruk utan familjer?

Gårdsdriften och arrondering

De "levande" generalplanerna: en studie av de informella planernas betydelse

Ornamentets återkomst

Fukt og funkis - hvordan bevare funkisarkitekturen med dagens verneprinsipper?

Med klimatförändringar och livscykelanalyser i sikte - en utblick mot Norges byggda kulturarv

The painter is absent