Transformations - Six Artists from Sweden

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Transformations - Six Artists from Sweden

Cilla Robach, Inger Wästberg
Publisher Nationalmuseum

Buy 50 SEK

Utställningen Transformations visar samtida svensk smyckekonst. Den lyfter fram sex sinsemellan mycket olika konstnärskap. Vi får se verk av Tobias Alm, Sara Borgegård Älgå, Hanna Hedman, Catarina Hällzon, Agnes Larsson och Märta Mattsson. Samtliga konstnärer är representerade i Nationalmuseums samlingar.