Urban utveckling och interaktion

Urban utveckling och interaktion

Thomas Borén (ed.)
Series Ymer, 2017

Buy 233 SEK

  • Published 2017
  • Isbn 9789198215038
  • Type Hardcover
  • 264 pages
  • Ymer, 2017
  • Swedish

I Ymer 2017 undersöker geografer och antropologer staden som fenomen genom att lyfta fram de interaktioner och processer som leder till att städer och samhällen förändras. Analyserna grundar sig i studier av städer i Sverige, Ukraina, USA, Bolivia och Chile och representerar en del av det stora och mångfasetterade urbana forskningsfältet. Sammantaget ger kapitlen en fördjupad förståelse för den grundläggande interaktionen mellan stad, människa och miljö som uppstår i mötet mellan en mängd olika intressen och aktörer, från privata företag , motståndsrörelser, diasporagrupper till lokala föreningsinitiativ och gentrifieringsaktörer samt inte minst inom staden själv och dess relationer med omvärlden.