Axess NR 4 2016

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 4 2016 – Forskningens framtid

PJ Anders Linder (ed.)
Series Axess magasin, 4 2016

Buy 65 SEK

  • Published 2016
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Axess magasin, 4 2016
  • Swedish

Alla håller högtidstal om hur viktigt det är med forskning. Men får verkligen forskningen de resurser och den frihet som krävs för att den ska kunna hålla högsta kvalitet?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Louise Belfrage, Annika Borg, Ulrika Carlsson, Stephen Castle, Christopher Coker, Ann-Sofie Dahl, Andreas Danielsen, Ulf Danielsson, Thomas Engström, Thomas Gür, Eli Göndör, Bernd Henningsen, Josefin Holmström, Fredrik Johansson, Dan Korn, Martin Lagerholm, Lisbeth Lindeborg, Magnus Ljunggren, Bengt G Nilsson, Björn O Nilsson, Christer Nilsson, Svante Nordin, Magnus Norell, Axel Odelberg, Mauricio Rojas, Torsten Rönnerstrand, MarieLouise Samuelsson, Peter Santesson, Hanna Sistek, Staffan Skott, Bengt E Y Svensson, Jan Söderqvist, Nils Johan Tjärnlund, Lars Tobisson, Martin Wikström