Axess NR 6 2016

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 6 2016 – Kampen om kartan

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2016
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Ingen kommer undan politiken. Eller geografin. Under en tid efter kalla kriget hoppades man behöva ta mindre hänsyn till de geopolitiska realiteterna, men nu gör de sig påminda igen.

Skribenter i detta nummer: Kjell Albin Abrahamson, Anders Alvestrand, Per-Arne Bodin, Per Brinkemo, Annika Borg, Ulrika Carlsson, Henrik Dahlquist, Barbro Eberan, Jonas Elvander, Thomas Engström, Jonathan Fenby, David Frum, Mats Fält, Ulla Gudmundson, Peter Gärdenfors, Jonathan Haidt, Simon Hedlin Larsson, Karin Henriksson, Ylva Herholz, Li Jansson, Fredrik Johansson, Lena Kåreland, Anna-Lena Laurén, Olle Lidbom, Svante Nordin, Tommy Olofsson, Carl Rudbeck, Charly Salonius-Pasternak, Staffan Skott, Sven-Johan Spånberg, Bengt E Y Svensson, Emil Uddhammar, Göran Wennborg, Mats Wiklund