Axess NR 1 2017

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 1 2017 – Arvet efter Luther

PJ Anders Linder (ed.)
Series Axess magasin, 1 2017

Buy 65 SEK

  • Published 2017
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Axess magasin, 1 2017
  • Swedish

Det har gått ett halvt årtusende sedan Martin Luther formulerade reformationens tändande gnista. Under denna långa tid har Sverige först anammat protestantismen helt och fullt och sedan vänt den ryggen. Men trots sekulariseringen fortsätter det lutherska tankegodset att sätta sin prägel på vårt land.

Skribenter i detta nummer: Almäng Jan, Anderberg Niklas, Andersson David, Björk Martina, Björnsson Anders, Borg Annika, Brolin Mark, Carlsson Benny, Crane David, Dahl Ann-Sofie, Dahl Per, Dahlkvist Tobias, Economou Michael, Elensky Torbjörn, Engström Thomas, Hallberg Anna Victoria, Hederberg Hans, Henrekson Magnus, Herholz Ylva, Hårdstedt Martin, Johansson Fredrik, Korn Dan, Larsson Erik W, Lundberg Camilla, Luthersson Peter, Mathlein Anders, Nordin Svante, Olofsson Tommy, Stensdotter Karin, Svennerlind Christer, Svensson Per, Tribell Håkan, Ulfstrand Staffan